10 lav.klasės tvarkaraštis


10  lavinamosios klasės 

vad. vyr. specialioji pedagogė I. Šilinskienė

 26 pamokos  

 
 PIRMADIENIS
ANTRADIENIS
 TREČIADIENIS
 KETVIRTADIENIS
 PENKTADIENIS
 1.Pažintinė veikla
 1.Pažintinė   veikla
 1.Fizinė veikla Pažintinė   veikla
1.Dorinis ugdymas 
1.Kompiuterinių, specialiųjų mokymo priemonių naudojimo įgūdžių formavimo*
 2.Komunikacinė veikla
 2.Orientacinė veikla
 2.Komunikacinė veikla
2.Pažintinė  veikla
2.Pažintinė  veikla
 3.Orientacinė veikla
 3.Komunikacinė  veikla
 3.Orientacinė veikla
3.Komunikacinė veikla
3.Orientacinė veikla
 4.Meninė veikla
 4.Pažintinių gebėjimų ugdymas*
 4.Meninė  veikla
4. Fizinė veikla
4. Meninė veikla
  
  5.Pažintinė veikla
 5. Meninė veikla
 5.Pažintinė   veikla
 5.
 
 
 
 
6.Taikomoji fizinė veikla**
6.Taikomoji fizinė veikla**
 
 
 
7.Taikomoji fizinė veikla**
 
                                                                                                                                                                                                                       
*- specialioji pamoka
**- specialioji pamoka, vedama kito pagalbos mokiniui specialisto
 
Puslapis "10 lav.klasės tvarkaraštis" atnaujintas 2017-04-07