Maitinimo


   
   

   Sveikatai palankus mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis LR SAM ministro 2010 m. liepos 19 d. patvirtintu įsakymu V-645 „ Dėl mokinių maitinimo bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašu“ (Žin., 2010, Nr.8-4735) ir Molėtų r. savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. B1-222 „Dėl Kijėlių specialiojo ugdymo centro mokinių maitinimo lėšų skiriamų vienai dienai vienam mokiniui, dydžių ir mokesčio už maitinimą nustatymo“.       

    Mokiniai maitinami 3 kartus per dieną (priešpiečiai, pietūs, pavakariai).      Maistas gaminamas ugdymo centro virtuvėje, nenaudojant maisto priedų, kurių neturi būti mokiniams maitinti skirtuose maisto produktuose: kai kurių dažiklių, konservantų, saldiklių, aromato ir skonio stipriklių.Sudarant valgiaraščius, atsižvelgiama į rekomenduojamas paros maisto medžiagų ir energijos normas vaikams pagal amžiaus grupes.      Visiems mokiniams sudaromos sąlygos pavalgyti atsisėdus už stalo, o turintiems maitinimosi sutrikimų teikiamas specialiai apdorotas maistas ir padėjėjo pagalba valgant.

     Nustatyti šie mokinių maitinimo įkainiai, vienai dienai vienam mokiniui, dydžius pagal amžių ir maitinimo rūšis:

Eil. Nr.

Mokinių amžius

Pusryčių kaina, litais/eurais

Pietų kaina, litais/eurais

Pavakarių kaina, litais

Bendras maitinimo lėšų dydis vienai dienai, litais

1.

6-10 metų

1,56 Lt/

0,45  EUR

3,90 Lt/

1,13 EUR

1,14 Lt/

0,33 EUR

6,60 Lt/

1,91 EUR

2.

11-21 metų

1,56 Lt/

0,45 EUR

4,68 Lt/

1,36 EUR

1,16 Lt/

0,34 EUR

7,40 Lt/

2,15 EUR

 

   Tėvai (įtėviai) moka 100 procentų pirmame šio sprendimo punkte nustatyto maitinimo lėšų dydžio mokestį už kiekvieną mokinio lankytą dieną.
   Tėvai (įtėviai) už mokinį, kuriam, vadovaujantis Molėtų rajono savivaldybės kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams tvarkos aprašo, patvirtinto Molėtų rajono savivaldybės tarybos 2010 m. vasario 18 d. sprendimu Nr. B1-39, 6 ir 8 punktais paskirtas mokinių nemokamas maitinimas (toliau – nemokamas maitinimas), moka lėšų, nustatytų maitinimui vienai dienai vienam mokiniui ir nemokamam maitinimui, dydžių skirtumą.
   Tėvams (įtėviams) leidžiama pasirinkti maitinimo rūšį, apie tai prieš 10 dienų raštu informavus Molėtų r. Kijėlių specialiojo ugdymo centro direktorių.

   2013 2014 mokslo metais pradinių klasių mokiniams ugdymo centre vykdomos "Pienas vaikams" ir  "Vaisių vartojimo skatinimo" programos. Sudarant sąlygas jauniesiems mokinukams skanauti pieno produktais, vaisiais ir daržovėmis bendraamžių aplinkoje, yra ne tik didinamas vaisių ir daržovių vartojimas šiandien, bet ir formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie sveikų produktų vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika.  Ugdymo centre nemokamai dalinami vaisiai - antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais;
   Pieno produktai mokinius pasiekia - antradieniais ir penktadieniais.

                                                                             

Puslapis "Maitinimo" atnaujintas 2017-04-07