Psichologo pagalba


    Ugdymo centro psichologas pagal poreikį konsultuoja mokinius, jų tėvus ir mokytojus. Atlieka psichologinį įvertinimą, tyrimus ir psichologinį švietimą, veda  individualius  užsiėmimus, mokiniams  turintiems elgesio ir emocijų sutrikimų. Pateikia psichologinio įvertinimo išvadas ir rekomendacijas tėvams, mokytojams ir ugdymo centro vadovui. Psichologas  stebi ugdymo proceso vyksmą, išryškėjus problemoms teikia rekomendacijas veiklos korekcijai.

 

Psichologinę pagalbą teikia II kvalifikacinės kategogija

psichologė 

Ramunė Vidžiūnienė

El. p.: r.vidziuniene@moletai.lt

Psichologės individualaus darbo su mokiniais laikas:

pirmadieniais 8.00-13.00 val.


Puslapis "Psichologo pagalba" atnaujintas 2020-04-07