Specialioji pagalba


  Specialiosios pagalbos teikimo paskirtis ugdymo centre – didinti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio ugdymosi ir savarnkiškumo veiksmingumą. Specialiąją pagalbą ugdymo centre teikia pedagogo padėjėjos.  Pedagogo padėjėjos  paslaugas teikia mokiniui ar (ir) mokinių grupei, turinčiai vidutinių, didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių ir dėl įgytų ir įgimtų sutrikimų negalinčiai savarankiškai dalyvauti ugdymo procese.

   Pedagogo  padėjėjas(-a) padeda mokiniui ar (ir) mokinių grupei atlikti su ugdymusi, savitarna, savitvarka ir maitinimusi susijusias veiklas, padeda orientuotis aplinkoje, judėti, lydi į vykstant į švietimo įstaigą ir/ar namus, padeda tinkamai naudotis ugdymui skirtomis techninės pagalbos priemonėmis, bei teikia kitas paslaugas. Bendradarbiauja su klasės mokytoju, kitais pagalbos mokiniui specialistais ir kitais ugdymo centro darbuotojais  bei mokinio tėvais.

 

Specialiąją  pagalbą teikia:  
 
Zita Ibelhauptienė

mob.tel. (+370)61293867
 
Gražina  Kazlauskienė

mob.tel. (+370)61202835


Puslapis "Specialioji pagalba" atnaujintas 2020-04-07