Veikla


    Ugdymo centro  veiklos tikslas labai didelių ir didelių specialiųjų poreikių (intelekto sutrikimas ir kompleksinė negalia) Molėtų rajono asmenų nuo 6 (7) iki 21 metų mokymas, lavinimas bei vertybinių nuostatų formavimas, pripažįstant šių asmenų gebėjimus ir galias.


 

Puslapis "Veikla" atnaujintas 2020-10-27