Viešieji pirkimai


2016 METŲ VIEŠŲJŲ PIRIKIMŲ ATASKAITA

Pridedama:

1 lapas

2 lapas

3 lapas

Informacija ruošiama

2017 M. NUMATOMŲ PIRKTI PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS REIKMĖMS REIKALINGŲ DARBŲ, PREKIŲ IR PASLAUGŲ PLANAS

Pridedama:

1 lapas

2 lapas

 


Puslapis "Viešieji pirkimai" atnaujintas 2017-04-07